Қазақша Русский English

Конференцияға қатысу

Конференцияға қатысу үшін  ұйымдастыру шығыны (конференцияның материалдарының жинағы) 4000 теңгені құрайды, төлем «Банк Центр Кредит» ИИК KZ 178560000000086696 БИК КСJBKZKX, РНН 600900529562, БИН 031240004969, Кбе 16 есеп шотына төлеу арқылы жүзеге асырылады.

Түбiртекте конференцияға қатысушының аты-жөнi, «МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМДЕ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДА» конференциясына қатысу деп көрсетілуі керек. Түбiртектiң электрондық көшiрмесiн конференция ғылыми хатшысына e-mail:  mmiton9@mail.ru мекен жайына жiберу керек.

Жол шығыны мен тұру шығындары конференция қатысушыларының есебiнен төленедi.